Stekop logo
You need to upgrade your Flash Player
System monitorowania ECHO
 
 
System monitorowania ECHO
 

Idealne narzędzie do świadczenia usługi monitoringu dla klientów masowych w zwartej zabudowie.

System ECHO stanowi alternatywę dla klasycznego rozwiązania wzakresie monitorowania obiektów - oddzielna centrala i oddzielny interfejs sieci monitorowania. W systemie ECHO jedno urządzenie GSM (GPRS) obsługuje do 64 obiektów (modułów abonenckich), dzięki czemu stanowi ekonomiczne narzędzie świadczenia usługi dla klientów masowych.

Podstawowym elementem systemu jest moduł abonencki (MA), który spełnia funkcję centrali alarmowej z wbudowanym modemem radiowym (pracujący w paśmie 868 lub 433 Hz). Rozwiązanie takie posiada ogromne zalety w postaci:

  • maksymalnego skrócenia czasu instalacji systemu w obiekcie,
  • obniżenia kosztów instalacji systemu alarmowego i podłączenia go do monitoringu.

Interfejsem pośredniczącym pomiędzy modułem abonenckima centrum monitorowania jest moduł zbiorczy (MZ), który oprócz wbudowanego radiowego układu nadawczo-odbiorczego posiada modem GSM/GPRS za pośrednictwem którego utrzymuje stałą łączność z serwerem systemu ECHO. Oprócz tego moduł MZ posiada wbudowane funkcje centrali alarmowej.

Serwer operatora GSM (Polkomtel) i serwer systemu ECHO połączony został stałym łączem cyfrowym, w ramach wydzielonego na potrzeby systemu indywidualnego APN (grupa zamknięta).

Dzięki wykorzystaniu dwukierunkowej łączności z obiektem, centrum monitorowania może prowadzić zdalną diagnostykę systemu bez konieczności interwencji serwisu w obiekcie. Możliwa jest zdalna realizacja: wyłączenia modułu abonenckiego, załączenia systemu alarmowego, zmiana parametrów konfiguracji systemu alarmowego (funkcja aktualnie w opracowaniu).

Możliwe są trzy opcje konfiguracji modułu abonenckiego:

  • wersja przewodowa (kablowe połączenie czujników),
  • wersja bezprzewodowa (połączenie czujek torem radiowym),
  • wersja nadajnik (urządzenie jest interfejsem pomiędzy istniejącym systemem alarmowym w obiekcie a stacją monitorowania) - w tej wersji nie są dostępne funkcje zdalnego zarządzania systemem alarmowym.

pliki do pobrania