Stekop logo
You need to upgrade your Flash Player
System zarządzania bezpieczeństwem obiektów bankowych
 
 
System zarządzania bezpieczeństwem obiektów bankowych
 

System PALLADION to nowoczesny system monitorowania obiektów oparty na transmisji danych wykorzystującej infrastrukturę teleinformatyczną (sieć LAN/WAN), z zapasowym torem transmisji GSM/GPRS. Posiada również możliwość wykorzystywania urządzeń radiowych (STEKOP, Nokton, K2, Visonic i inne) do monitorownia systemów.

schemat

System jest głównie przeznaczony dla użytkowników posiadających własne rozległe sieci teleinformatyczne łaczące poszczególne oddziały i placówki firmy. Możliwa jest jego instalacja w sieciach banków oraz bankomatów, stacjach paliw, sieciach handlowych itp. Pozwala wykorzystać już istniejącą infrastrukturę, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na budowę dedykowanej sieci monitoringu. Zasięg działania systemu odpowiada obszarowi, który obejmuje sieć LAN / WAN danej firmy, a więc system może mieć zasięg lokalny, krajowy lub globalny.

System PALLADION może być również wykorzystywany do obslugi rozbudowanych wielostanowiskowych centrów nadzorczych, integrując jednocześnie różnego rodzaju systemy monitorowania obiektów.

PALLADION został też zaprojektowany do obsługi zdarzeń w systemach wielotorowego monitoringu obiektu, jako główny element wspomagania pracy personelu obsługującego zdarzenia. Dzięki systemowi możliwa jest wielostanowiskowa obsługa zdarzeń oferująca między innymi takie elementy jak przkazywanie obsługi zdarzenia na inny terminal, definiowanie szczególnych terminali określonej grupie zdarzeń oraz prezentację statusu obsługi zdarzenia na określonych terminalach.

schemat

Głównym zadaniem systemu jest monitoring lokalnych systemów alarmowych (LSA) podłączonych do systemu poprzez interfejs nadawczy (np. IPS, nadajnik radiowy, dialer) i ich wizualizacja na Terminalach alarmowych. Nadajniki komunikują się z serwerem systemu (serwer pracujący z bazą danych MSSQL, Oracle, DB2) bezpośrednio lub poprzez specjalizowane bramki konwersji zdarzeń. Przesyłane są wszystkie sygnały z LSA oraz - zgodnie z zaprogramowaną funkcjonalnością - informacje o stanie własnym urządzenia. Serwer po przetworzeniu danych ustala stany obiektów i w formie zdarzeń przesyła je (protokół TCP/IP) na wskazane terminale.

Informacja o produkcie pod numerami telefonów: +48 85 746 13 57, 748 90 21.

Polecamy również informacje na temat integratora systemów ochrony ULISSES